ภาพบรรยากาศ การฝึกซ้อม วันที่ 12 ม.ค.

 

เช้าวันที่ 12 มกราคม ทางทีมงาน Scout และ สต๊าฟโค้ช เริ่มการฝึกซ้อมในช่วงเช้าด้วยการ วอร์มอัพ สลับกับการ เน้นซ้อมแท็กติก เป็นกลุ่ม ๆ หลังจากนั้น เป็น การ อบรม เรื่องของ แท็กติกภาคทฤษฎี และ ได้ ออกไปฝึกภาคปฏิบัติกันในสนามจริง อีกครั้งในช่วงบ่าย

วอร์มอัพ ช่วงเช้า

 

ช่วงบ่าย แท็คติก

 

ลงทีมกันเลย