กลุ่มชุมชนสัมพันธ์จัดกิจกรรมสร้างความตื่นตัวด้านสุขภาพจิต

กลุ่มชุมชนสัมพันธ์ของเลสเตอร์ ซิตี้ จัดกิจกรรมเพื่อทดสอบความตื่นตัวด้านสุขภาพจิต ให้กับนักเรียนปีที่ 5 และ 6 ของโรงเรียนประถมศึกษาบูมองต์ ลอดจ์

ชั้นเรียนจะแบ่งกลุ่มออกเป็น 3-4 คน และทำงานเป็นทีมโดยมีการทดสอบทั้งร่างกายและจิตใจ บททดสอบจะทำให้นักเรียนได้เผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่ยากลำบาก เพื่อให้พวกเขาได้จัดการได้อย่างถูกวิธี

ในช่วงท้ายของคาบเรียน นักเรียนแต่ละคนออกมากล่าวสรุปหน้าชั้นเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขสถานการณ์ที่ยุ่งยาก ด้วยวิธีของตัวเอง ซึ่งเป็นจุดประสงค์สำคัญของการทำกิจกรรมนี้

เกล็นน์ ชอร์ต ผู้ดูแลฝ่ายการจัดการด้านกีฬา แห่งกลุ่มชุมชนสัมพันธ์เลสเตอร์ ซิตี้ กล่าวว่า “เราต้องการให้เด็กๆ อยู่ในสถานการณ์ที่พวกเขาอยู่ในอารมณ์ที่ไม่พอใจ และเราจะเข้าไปช่วยพวกเขาด้วยเทคนิคต่างๆ”

“มันเป็นสัปดาห์ที่นักเรียนต้องสอบการใช้เหตุผล (SATS) ด้วยเช่นกัน ฉะนั้นนักเรียนปีที่ 6 จำเป็นต้องเรียนรู้การใช้ชีวิตในสถานการณ์ที่กดดัน ซึ่งบททดสอบดังกล่าวจะช่วยให้พวกเขาเข้าใจในสภาวะอารมณ์ของตัวเองที่มีหลายลำดับขั้น”

“การได้รับประสบการณ์ ที่ได้รู้จักอารมณ์ของตัวเอง จะช่วยให้เราสามารถจัดดการกับมันในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งเป็นการสนับสนุนและทำให้พวกเขาเตรียมตัวที่จะใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพได้เมื่อโตขึ้น” ชอร์ต กล่าว