FOX HUNT รุ่น 3 เข้าขอบคุณ “ไทยพาณิชย์” ก่อนบินลัดฟ้าสู่เลสเตอร์ ซิตี้ อังกฤษ

คุณวศิน ไสยวรรณ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสูงสุด Corporate Banking (ที่ 3 จากขวา) และคุณภิมลภา สันติโชค รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสูงสุด Commercial Banking Solutions (ที่ 2 จากขวา) ให้การต้อนรับพร้อมให้โอวาทแก่เยาวชนนักเตะในโครงการ FOX HUNT รุ่นที่ 3 ก่อนเดินทางเข้าศึกษาทักษะฟุตบอลที่สโมสรเลสเตอร์ ซิตี้ ประเทศอังกฤษ ระยะเวลา 2 ปีครึ่ง พร้อมอำนวยความสะดวกการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ SCB สำหรับการใช้จ่ายในต่างประเทศ และเปิดให้ชมสถาบัน SCB Academy ที่เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เฉพาะด้านของธนาคารยุคใหม่ ให้เยาวชนทั้ง 10 คนได้มีโอกาสสัมผัสประสบการณ์เทคโนโลยี เมื่อวันที่ 26 มีนาคม ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ ผ่านมา
สำหรับเยาวชน FOX HUNT รุ่น 3 มีโปรแกรมการเดินทางเพื่อศึกษาทักษะฟุตบอลที่สโมสรเลสเตอร์ ซิตี้ ประเทศอังกฤษ ในวันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG916 เวลา 12.40 น.