FOX HUNT รุ่น 3 เข้าขอบคุณผู้สนับสนุน “แสนสิริ”

คุณอุทัย อุทัยแสงสุข (กลาง) ประธานผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)ให้การต้อนรับและให้โอวาทแก่เยาวชนนักเตะในโครงการ FOX HUNT รุ่นที่ 3 ก่อนเดินทางเข้าศึกษาต่อที่ โรงเรียนแร็ทคลิฟฟ์ คอลเลจ เมืองเลสเตอร์ ซิตี้ ประเทศอังกฤษ พร้อมฝึกทักษะฟุตบอลแบบมืออาชีพที่สโมสรเลสเตอร์ ซิตี้ ประเทศอังกฤษ ระยะเวลา 2 ปีครึ่ง พร้อมมอบของที่ระลึกให้กับเยาวชนในโครงการทั้ง 10 คน ณ บริษัท แสนสิริ ที่ผ่านมา
สำหรับเยาวชน FOX HUNT รุ่น 3 มีโปรแกรมการเดินทางเพื่อไปศึกษาต่อที่โรงเรียนแร็ทคลิฟฟ์ คอลเลจและทักษะฟุตบอลที่สโมสรเลสเตอร์ ซิตี้ ประเทศอังกฤษ ในวันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG916 เวลา 12.40 น.