“ชไมเคิ่ล” บริจาคเงินช่วยมูลนิธิผู้สูงอายุ

แคสเปอร์ ชไมเคิ่ล ผู้รักษาประตูเลสเตอร์ ซิตี้ บริจาคเงินจำนวน 20,000 ปอนด์ ให้กับมูลนิธิช่วยเหลือผู้สูงอายุ เอจ ยูเค เลสเตอร์เชียร์แอนด์ รัทแลนด์

มูลนิธิดังกล่าว เป็นองค์กรอิสระที่จัดหาความสะดวกสบาย , ที่อยู่อาศัย หรือสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับผู้สูงอายุ โดยเฉพาะในช่วงเวลานี้ที่อยู่ในช่วงไวรัสโควิด-19 กำลังแพร่ระบาด

ชไมเคิ่ล โทรศัพท์เข้าไปหามูลนิธิดังกล่าวโดยตรงและบริจาคเงินซึ่งจะเปลี่ยนเป็นสิ่งของ และบริการที่จะเข้าไปดูแลผู้สูงอายุ จากหน่วยงานของชุมชน

ทางเอจ ยูเค เลสเตอร์เชียร์แอนด์ รัทแลนด์ กล่าวขอบคุณชไมเคิ่ล แทนผู้สูงอายุในเลสเตอร์เชียร์ แอนด์ รัทแลนด์

สำหรับผู้สูงอายุ มีอัตราเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มากที่สุด โดยผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า 80 ปี มีโอกาสเสี่ยงที่จะเสียชีวิตมากถึง 15 %