น้องๆ เยาวชน FoxHunt รุ่นที่ 2 เข้าอบรมก่อนเดินทางไปอังกฤษ 2 ปีครึ่ง

เยาวชนในโครงการฟ็อกซ์ ฮันท์ (Fox Hunt) รุ่นที่ 2 เข้าอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและวิธีสร้างแรงจูงใจ กับ อ.วีร์ เมฆวิลัย นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข และ อ.พณิดา โยมบุตร นักจิตวิทยาคลินิก ภาควิชาจิตวิทยาคลินิก คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางศึกษาต่อและฝึกซ้อมทักษะฟุตบอล ที่สโมสรเลสเตอร​์ ซิตี้ ประเทศอังกฤษ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา

ติดตามข่าวสารจิ้งจอกสยาม