สโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ ซิตี้ ยื่นแผนพัฒนาสนามคิง เพาเวอร์ สเตเดี้ยม เดือนตุลาคม 2021

สโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ ซิตี้ ยื่นแผนพัฒนาสนามคิง เพาเวอร์ สเตเดี้ยม เดือนตุลาคม 2021

สโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ ซิตี้ ยื่นแผนพัฒนาสนาม “คิง เพาเวอร์ สเตเดี้ยม” ต่อสภาเมืองเลสเตอร์ โดยการยื่นแผนในครั้งนี้เกิดขึ้นหลังการเปิดรับฟังความคิดเห็นของชุมชน ซึ่งได้ดำเนินการไปในช่วงเดือนสิงหาคม ถึงกันยายน ปีนี้

สโมสรได้รับฟังความคิดเห็นจากชุมชนทั้งแบบเป็นลายลักษณ์อักษร และการเข้ามาพูดคุยกับสโมสรด้วยตนเอง การรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้มาจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั่วทั้งชุมชนของเรา รวมถึงหน่วยงานท้องถิ่น ธุรกิจ กลุ่มชุมชน แฟนบอล และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านอื่นๆ

ข้อเสนอแนะในช่วงการเปิดรับฟังความคิดเห็นเป็นไปด้วยดีในเชิงบวก และสโมสรขอขอบคุณจากใจจริงต่อการมีส่วนร่วมจากทุกคน และการตอบรับที่สร้างสรรค์ซึ่งความคิดเห็นทั้งหมดนั้น มีความสำคัญมากต่อการยื่นแผนพัฒนาสนามของเรา

แผนพัฒนาสนามคิง เพาเวอร์​ สเตเดี้ยม จะได้รับการพิจารณาจากสภาเมืองเลสเตอร์ ก่อนที่จะถูกกำหนดโดยคณะกรรมการวางแผนในช่วงสองถึงสามเดือนแรกของปีหน้า ก่อนการลงมติจะเกิดขึ้นทางสโมสรหวังว่าจะได้รับอนุญาตให้เริ่มการก่อสร้างสำหรับแผนที่ยื่นไปเมื่อเดือนที่แล้ว

นับตั้งแต่เผยแผนการพัฒนาสนาม ต่อสาธารณะเมื่อเดือนสิงหาคม สโมสรได้เข้าซื้อสินทรัพย์เพิ่มเติมซึ่งเป็นพื้นที่ที่ติดกับสโมสรซึ่งเป็นสิทธิ์ครอบครองของบริษัท EON แม้ว่าพื้นที่นี้ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการยื่นแผนในครั้งนี้ แต่การเข้าซื้อสินทรัพย์นี้จะช่วยให้สโมสรได้พิจารณาบทบาทที่เป็นไปได้ในการพัฒนาพื้นที่นี้ต่อไปในอนาคต

สโมสรขอขอบคุณทีมงานฝ่ายพัฒนาโปรเจค รวมถึงบริษัท Legends International ผู้จัดการโครงการจาก, บริษัท Turley ที่ปรึกษาการวางแผนและพัฒนา และบริษัทสถาปนิค KSS สำหรับผลงานของพวกเขาที่มีอย่างต่อเนื่อง และสภาเมืองเลสเตอร์ ในการมีส่วนร่วมและการพิจารณาโครงการในขั้นตอนนี้

หลังจากที่ได้นำเสนอแผนพัฒนาสนามของเรากับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลายในเมืองเลสเตอร์ สโมสรมีความเชื่อในศักยภาพที่แข็งแกร่งของโครงการ เราเฝ้ารอที่จะทำงานร่วมกับพันธมิตรในชุมชนของเราต่อไปเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ที่เราได้วางไว้