วัตถุประสงค์ และเป้าหมายโครงการ

เป้าหมายโครงการ

  1. พัฒนาเยาวชนไทยในด้านทักษะฟุตบอลแบบมืออาชีพ
  2. ภายหลังการศึกษาและฝึกซ้อม 2 ปีครึ่ง เยาวชนที่มีความสามารถผ่านเกณฑ์ จะได้รับการเซ็นสัญญาเป็นผู้เล่นของ ทีมสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ ซิตี้
  3. มอบทุนการศึกษาสำหรับเยาวชนชายไทย ให้เรียนในระดับมัธยมศึกษาที่ Ratcliffe College ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสให้เยาวชน ได้รับการศึกษาที่เหมาะสม รวมถึงการพัฒนาทางด้านภาษาอังกฤษ

วัตถุประสงค์โครงการ

  1. เพื่อพัฒนาเยาวชน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของ ประเทศชาติ โดยใช้กีฬาฟุตบอลเป็นสื่อกลางควบคู่ไปกับการศึกษา
  2. เพื่อสร้างโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้ฟุตบอลในระดับมืออาชีพ
  3. เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนเก่งและคนดีในสังคม อันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

โรงเรียน Ratcliffe College