นโยบายว่าด้วยความเป็นส่วนตัว

เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์

นโยบายว่าด้วยความเป็นส่วนตัว

นโยบายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวนี้บอกให้ท่านทราบถึงข้อมูลที่เรา (เลสเตอร์ ซิตี้) เก็บรวบรวมผ่านบริการของเราที่เว็บไซต์ www.lcfcthai.com (“ไซต์”) รวมทั้งวิธีการที่เราใช้ข้อมูลดังกล่าว ตลอดจนวิธีที่ท่านสามารถเลือกไม่ใช้ข้อมูลบางอย่างที่เราเก็บรวบรวม การที่ท่านใช้บริการของเรา และการเข้าไปในเว็บของเราหมายความว่าท่านยินยอมให้เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และใช้วิธีการดังที่กล่าวที่ได้ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ซึ่งอาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของข้อมูลนี้ เราจะแจ้งนโยบายที่เปลี่ยนแปลงไว้ในไซต์ และเปลี่ยนวันที่ทางด้านล่างของนโยบาย ดังนั้น เราจึงขอให้ท่านตรวจสอบวันที่ของนโยบายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของข้อมูลทุกครั้งที่ท่านเข้ามาในไซต์เพื่อดูข้อมูลล่าสุดหรือการเปลี่ยนแปลง โปรดอ่านข้อกำหนดในการใช้เพื่อรับทราบคำอธิบายทางกฎหมายอย่างละเอียดเกี่ยวกับนโยบายออนไลน์โดยทั่วไปของเรา

หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของข้อมูลหรือการที่เรานำข้อมูลของท่านไปใช้ โปรดส่งอีเมล์ไปที่ LCFC@kingpower.com

การนำไปใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เว้นแต่จะถูกจำกัดเป็นอย่างอื่นโดยกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น ท่านตกลงและยอมรับว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งหมดที่คิง เพาเวอร์ รวบรวมได้ จากไซต์ของเราอาจถูกใช้ และถูกเปิดเผยต่อบุคคล และเพื่อวัตถุประสงค์ ตามที่ระบุอยู่ในมาตรการและวิธีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้บริการ

การนำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้

เราเคารพต่อความเป็นส่วนตัว และพยายามปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลใดก็ตามที่ตนได้รับเพื่อให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ ทั้งนี้เราจะไม่ขายหรือเปิดเผยข้อมูลที่สามารถระบุตัวท่านเป็นกรณีส่วนตัว หรือทำให้ผู้อื่นสามารถติดต่อท่านได้โดยตรงโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน ทั้งนี้ เราอาจจะใช้ เปิดเผย หรือดำเนินการประการอื่นต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บในกรณีดังต่อไปนี้

การวิเคราะห์ข้อมูลภายในและการส่งเสริมการขาย: เราอาจใช้ข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์เชิงสถิติขององค์กรของเรา เพื่อการออกแบบ และเพื่อการปฏิบัติการต่างๆ เช่น เพื่อประมาณการจำนวนลูกค้า และเข้าใจลักษณะ ความสนใจของลูกค้า และแนวโน้มอื่นๆ ในลูกค้าของเรา
เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวนี้กับบริษัทในเครือของเรา

คุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อช่วยให้การเข้าไปในไซต์และบันทึกข้อมูลในเว็บไซต์ของเราเป็นไปโดยอัตโนมัติ เช่น เราใช้คุกกี้เพื่อออกแบบไซต์ให้เข้ากับความชอบหรือความสนใจส่วนตัวของท่าน หรือปรับเปลี่ยนการส่งเสริมการขาย หรือการตลาดให้เข้ากับลูกค้าแต่ละราย นอกจากนี้ คุกกี้ยังช่วยให้เราสามารถติดตามดูการใช้ไซต์ เพื่อดูว่าสิ่งใดที่มีประโยชน์หรือกำลังเป็นที่นิยมและสิ่งใดที่ไม่เป็นที่โปรดปราน เพื่อที่ว่าเราจะได้ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงไซต์ให้ทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ท่านสามารถปรับเว็บบราวเซอร์ของท่านเพื่อเตือนให้ทราบว่าขณะนี้มีการใช้คุกกี้ หรือเพื่อปฏิเสธไม่รับคุกกี้เลย สำหรับผู้ใช้อินเตอร์เน็ตเอ็กซพลอเรอร์ (Internet Explorer) หรือผู้ใช้เอโอแอล (AOL) ท่านสามารถคลิกที่ปุ่ม “Start” และเลือก Control Panel, Internet Options และ Security หากท่านคลิกปุ่ม “Custom” ท่านจะเห็นตัวเลือกการใช้คุกกี้ สำหรับผู้ใช้เน็ตสเคป (Netscape) ในบราวเซอร์ ขอให้เลือก File, Preferences และ Advanced เพื่อดูตัวเลือกในการใช้คุกกี้ โปรดทราบว่าหากท่านเลือกไม่รับคุกกี้ ไซต์อาจทำงานได้ไม่ดีเท่าที่ควรหรือท่านอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในเว็บไซต์ก็ได้

ลิงค์ที่ต่อไปยังเว็บไซต์ภายนอก

โปรดทราบว่าเรามีลิงค์ที่ต่อไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกเพื่อให้บริการท่าน เราไม่ขอรับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือวิธีเก็บข้อมูลของเว็บไซต์ดังกล่าว โปรดทราบด้วยว่านโยบายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของเว็บไซต์เหล่านี้อาจแตกต่างไปจากนโยบายของเรา ดังนั้นเราจึงขอให้ท่านตรวจสอบและอ่านแนวทางปฏิบัติว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของไซต์เหล่านี้ให้เข้าใจก่อนให้ข้อมูลใดก็ตาม

ข้อมูลการติดต่อ

King Power เปิดรับทุกความคิดเห็นเกี่ยวกับ รายละเอียดนโยบายการให้บริการ หากมีข้อแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อไซต์ผ่านทางอีเมล์ดังต่อไปนี้

LCFC@kingpower.com

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลเหล่านี้ได้รับการแก้ไขเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2554

เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์

โปรดอ่านข้อกำหนดในการใช้ไซต์นี้อย่างละเอียดรอบคอบ เนื่องจากการใช้ไซต์หมายถึงการที่ท่านยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ ดังนั้น โปรดอย่าใช้ไซต์นี้หากท่านไม่ตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดดังกล่าว ทั้งนี้ เราอาจเปลี่ยนรายละเอียดในข้อกำหนดเป็นครั้งคราว ดังนั้น ท่านควรจะตรวจสอบรายละเอียดดังกล่าวเป็นระยะๆ เนื่องจากการที่ท่านใช้ไซต์อย่างต่อเนื่องย่อมหมายความว่าท่านยอมรับการเปลี่ยนแปลงใดก็ตามที่เกิดขึ้น

หากท่านมีคำถามหรือความเห็น หรือหากมีข้อความใดที่ไม่เข้าใจ ท่านสามารถส่งอีเมล์ถึงเราได้ที่ LCFC@kingpower.com

ลิขสิทธิ์ และ เครื่องหมายการค้า

เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่น ข้อมูลทั้งหมดในไซต์นี้ได้รับความคุ้มครองในรูปแบบงานอันมีลิขสิทธิ์ (copyright) เครื่องหมายการค้า (trademark) และ/หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นที่ Leicester City และ/หรือบริษัทสาขา และบริษัทในเครือ

การนำไปใช้ส่วนตัว

การใช้ข้อมูลในไซต์นี้เป็นการใช้เพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้น ท่านตกลงว่าจะไม่แจกจ่าย ตีพิมพ์ ส่ง เปลี่ยนแปลง แสดง หรือสร้างงานเพิ่มเติมหรือใช้เนื้อหาที่ปรากฏอยู่ในไซต์นี้ไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม ท่านจะต้องไม่ทำสำเนา แจกจ่าย หรือจัดแสดงข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในไซต์นี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่บุคคลภายนอก ท่านจะต้องไม่เชื่อมต่อหรือลิงค์ (link) หรือทำซ้ำ/เลียน (mirror) ส่วนใดของไซต์ โปรดทราบว่าเราไม่อนุญาตให้ท่านใช้ ทำซ้ำ หรือแจกข้อมูลใดก็ตามโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา การละเมิดสิทธิเหล่านี้จะทำให้เกิดการดำเนินคดีตามความเหมาะสม ท่านตกลงจะชดใช้ ต่อสู้คดี และไม่ทำให้คิง เพาเวอร์ต้องได้รับความเสียหายจากการใช้ข้อมูลใดๆ จากไซต์โดยที่ไม่ได้รับอนุญาต ท่านยอมรับว่าการใช้เนื้อหาสาระและข้อความต่างๆ ที่ปรากฏในไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตอาจทำให้เกิดความเสียหายที่ถึงขั้นแก้ไขไม่ได้ต่อ คิง เพาเวอร์ และในกรณีที่เป็นการใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต เรามีสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองจากศาล นอกเหนือไปจากการเยียวยาชดใช้ตามกฎหมายหรือโดยธรรมในฐานะที่เป็นเจ้าของ

ผลตอบรับและการส่งมอบ

ท่านตกลงว่าท่านเป็นผู้รับผิดชอบและจะยังเป็นผู้รับผิดชอบเนื้อหาข้อมูลใดก็ตามที่ท่านเป็นผู้ส่งไปที่ไซต์แต่เพียงผู้เดียว ท่านจะต้องไม่ส่งข้อมูลที่ผิดกฎหมาย ที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียง หยาบคายหรือลามกอนาจาร ท่านตกลงด้วยว่าท่านจะไม่ส่งอะไรก็ตามเข้าไปในไซต์ที่จะเป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอก รวมถึงลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ข้อมูลส่วนบุคคลหรือความลับ หรือสิทธิส่วนตัวหรือกรรมสิทธิ์ใดๆ

ลิงค์

ลิงค์บางลิงค์ในไซต์จะทำให้ท่านสามารถเชื่อมต่อไปยังไซต์ของบุคคลภายนอกที่ไม่อยู่ในการควบคุมของเรา ซึ่งเราจัดลิงค์เหล่านี้ให้ท่านเพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น การมีลิงค์ไม่ได้หมายความว่าเราสนับสนุน หรือรับผิดชอบเนื้อหาสาระในไซต์ที่เป็นลิงค์แต่อย่างใด ท่านต้องรับความเสี่ยงในการเข้าไปในไซต์ดังกล่าวเอง เราจะไม่รับผิดชอบต่อการเว็บคาสติ้ง (webcasting) หรือการส่งข้อมูลในรูปแบบอื่นๆ จากบุคคลภายนอก

ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย

การที่ท่านเข้ามาใช้ไซต์นี้ และส่งข้อมูลหรือข้อความใดๆ มายังไซต์นี้ แสดงว่าท่านยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของคิง เพาเวอร์  รวมทั้งคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูล โปรดอ่านนโยบายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของข้อมูล เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดนโยบายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของข้อมูล แนวปฏิบัติและนโยบายที่เกี่ยวกับการเก็บ การใช้ และรักษาข้อมูลของแขกออนไลน์ผู้มาเยือนไซต์ของเรา

การปฏิเสธความรับผิดชอบ

เราไม่มีความรับผิดต่อท่าน และบุคคลภายนอกหากเกิดความผิดพลาด หรือความล่าช้าในเนื้อหาของเว็บไซต์ หรือการกระทำใดก็ตามที่เกิดจากการใช้เนื้อหาดังกล่าว และเพียงเท่าที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องจะให้อนุญาต เราจะไม่รับผิดต่อความเสียหายโดยตรง หรือโดยทางอ้อม หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ หรือความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องใดๆ หรือความเสียหายพิเศษหรือความเสียหายที่เป็นการลงโทษที่เป็นผลซึ่งเกิดจากการใช้เนื้อหาในเว็บไซต์ หรือที่ได้จากการที่ท่านเข้าถึงข้อมูลอื่นทางอินเตอร์เน็ตผ่านการใช้ลิงค์จากเว็บไซต์เหล่านี้ ถึงแม้ว่าเราจะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายนั้นแล้วก็ตาม  อย่างไรก็ดีเราจะไม่จำกัดความรับผิดอันเนื่องมาจากการแสดงหรือนำเสนอข้อมูลในทางที่ไม่สุจริตโดยคิง เพาเวอร์ คิง เพาเวอร์จะใช้ทักษะและความเอาใจใส่ตามสมควรในการจัดทำไซต์นี้แต่จะไม่รับรองความถูกต้องของไซต์ การเข้าถึงไซต์ได้ตลอดเวลา หรือความน่าเชื่อถือของไซต์รวมทั้งไม่รับรองว่าการใช้งานต่างๆ ที่มีอยู่ในไซด์จะไม่มีการขัดข้อง หรือไม่มีความผิดพลาดแต่ประการใด และไม่รับรองว่าไซด์ หรือเซิร์ฟเวอร์ จะไม่มีไวรัส หรือส่วนอันตรายอื่นๆ หรือความผิดพลาดบกพร่องใดๆ นั้นจะได้รับการแก้ไข แม้ว่าคิงเพาเวอร์จะได้ตระหนักถึงแล้วก็ตาม

เฝ้าติดตาม

เราขอให้ท่านผู้ปกครองควบคุมบุตรหลานของท่านขณะออนไลน์

การบังคับใช้กฎหมาย

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย ข้อพิพาทใดที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะต้องเป็นไปตามเขตอำนาจของศาลไทย

ข้อมูลองค์กร

ที่อยู่จดทะเบียน

บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เลขที่ 8 คิง เพาเวอร์ คอมเพลกซ์ ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ทะเบียนพาณิชย์เลขที่ 0105538051683