สาวกจิ้งจอกสยามเตรียมเฮ!! กิจกรรม #ThaiFoxFans2 ลุ้นบินเชียร์เลสเตอร์ ซิตี้ ในศึกยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก

สาวกจิ้งจอกสยามเฮ!! กิจกรรม Thai Fox Fans #2 ลุ้นบินเชียร์เลสเตอร์ ซิตี้ในศึกยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก ที่สนาม King Power Stadium ประเทศอังกฤษและรับรางวัลอื่นๆ รวมมูลค่ากว่า 1,640,000 บาท

ร่วมสนุกได้ที่ : www.lcfcthai.com/thaifoxfans

 • รางวัลที่ 1 แพ็คเกจทัวร์ กรุงเทพ-อังกฤษ ประกอบด้วย ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-อังกฤษ พร้อมที่พักจำนวน 8 วัน 5 คืน และบัตรเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก และพรีเมียร์ ลีก พร้อมใกล้ชิดนักเตะเลสเตอร์ ซิตี้อย่างใกล้ชิด จำนวน 4 รางวัลๆ ละ 160,000 บาท (รวมมูลค่ากว่า 640,000 บาท)
 • รางวัลอื่นๆ เสื้อแข่งขัน LCFC Home Replica 2016/17 และของพรีเมียร์จากสโมสรเลสเตอร์ ซิตี้ จำนวน 1,200 รางวัล (รวมมูลค่ากว่า 1,000,000 บาท)

ระยะเวลา 20 มกราคม – 8 กุมภาพันธ์ 2560

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • ขอสงวนสิทธิ์การรับรางวัล 1 ท่าน / 1 รางวัล
 • ผู้ที่ทำถูกกติกาจะเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล และผู้ร่วมกิจกรรมสามารถเล่นได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • บริษัทฯ จะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลและผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารอบกิจกรรม Onground เพื่อคัดเลือกผู้โชคดีได้รับตั๋วบินฟรีทุกสัปดาห์ (วันที่ 24 มกราคม, 31 มกราคม และวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ผ่านทาง Facebook Fanpage : Leicester City FC Thailand และเว็บไซต์ www.lcfcthai.com
 • ผู้โชคดีสามารถส่งข้อมูลยืนยันสิทธิ์ ชื่อ – นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ และ Email ผ่าน inbox ของ www.facebook.com/messages/leicesterth
 • สำหรับผู้ที่ผ่านเข้ารอบทั้งหมด 150 คน จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม On Ground เพื่อหาผู้โชคดีร่วมทริปชมการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก ในวันที่ 14 มีนาคม 2560 ณ สนามคิง เพาเวอร์ สเตเดี้ยม ประเทศอังกฤษ
 • มูลค่าของรางวัลตามอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน ณ วันที่ 18 มกราคม 2560 ทั้งนี้ อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลง
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล จะได้รับการติดต่อบริษัทฯ เพื่อแจ้งรายละเอียดการรับรางวัล กรณีติดต่อผู้โชคดีแล้วและผู้โชคดีขอสละสิทธิ์ในการรับรางวัล บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์จับผู้โชคดีสำรองทดแทน การติดต่อขอรับรางวัล ต้องแสดงบัตรประชาชนและสำเนา 1 ชุด ภายใน 30 วันนับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
 • รางวัลที่มีมูลค่ามากกว่า 1,000 บาทขึ้นไป ผู้โชคดีจะต้องชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล เป็นไปตามคำสั่งของ กรมสรรพากร ที่ ท.ป. 101/2544 และสำหรับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล แพ็คเกจทัวร์ King Power Stadium ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่มีหนังสือเดินทางอายุคงเหลือเกินกว่า 6 เดือนขึ้นไป และจะต้องได้รับการอนุมัติวีซ่าเข้าประเทศอังกฤษ เท่านั้น รวมทั้งจะต้องชำระค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, ค่าส่วนเกินน้ำหนักกระเป๋าและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เอง หากไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าเข้าประเทศอังกฤษ ถือว่าขาดคุณสมบัติและต้องสละสิทธิ์ โดยคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ทางบริษัทฯ ไม่ต้องชำระค่าทดแทนหรือค่าชดเชยใดๆ ทั้งสิ้น
 • ผู้ร่วมรายการมีสิทธิ์เล่นกิจกรรมได้โดยไม่จำกัดจำนวน แต่จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว หากปรากฏชื่อซ้ำซ้อน คณะกรรมการจะทำการจับรางวัลสำรองต่อไป
 • ของรางวัลไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดและไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลอื่นได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการจับรางวัลสำรองไว้ใช้ ในกรณีที่ผู้ที่ได้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในการสูญหายของข้อมูล อันเนื่องมาจากระบบผิดพลาด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายรูปผู้ที่ได้รับรางวัล เพื่อการประชาสัมพันธ์ของ บริษัทฯ ภาพถ่ายผู้ที่ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ สามารถนำไปใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และ/หรือ เงื่อนไขต่างๆ ในรายการนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิในการตัดสินการให้รางวัล คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : 02-677-8888 ต่อ 8665, 8682 ,8691